Slide backgroundSlide thumbnail

OFERTA

Prowadzenie dokumentacji księgowej

 • księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • księgi przychodów i rozchodów
 • ryczałt przychodów ewidencjonowanych
 • rejestry VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • księgowość wspólnot mieszkaniowych

Dokumentacja kadrowo-płacowa i rozliczenia z ZUS

 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych ZUS
 • obsługa kadrowa (umowy, świadectwa pracy, PIT11, PIT8B)

Doradztwo rachunkowe i księgowe

 • wyprowadzanie zaległości
 • pomoc w zarejestrowaniu działalności gospodarczej
 • doradztwo w zakresie prawa pracy
 • reprezentacja klientów w urzędach skarbowych i ZUS
 • sporządzanie i analiza dokumentów finansowych
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS

Usługi w zakresie rozliczania projektów
współfinansowanych ze środków UE

Oferujemy usługi w zakresie kompletnego rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj.:

 • sporządzanie wniosków o płatność zaliczkową
 • sporządzanie wniosków o płatność pośrednią
 • przygotowywanie opisu dokumentów księgowych niezbędnych do rozliczenia projektu
 • przygotowywanie pomocniczego zestawienia finansowego
 • przygotowywanie oświadczeń, wyjaśnień i uzupełnień do wniosków
 • prowadzenie wszelkiej niezbędnej korespondencji i uzyskiwanie wymaganych zaświadczeń
 • pomoc w przygotowywaniu zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego
 • monitorowanie rozliczeń finansowych prowadzonych projektów

Prawidłowe rozliczenie projektu stanowi klucz do sukcesu całego przedsięwzięcia.

Podpisanie umowy o dofinansowanie stanowi 5% sukcesu, 95% sukcesu stanowi skuteczne rozliczenie dotacji.